Yaşam Alanınız Ruhunuzu Yansıtsın

Bulunduğunuz yerin dekorasyonu ruhunuzu beslesin

Mimari Proje Tasarımı

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen mimari projelerimizde, işlevsellik, çevresel faktörler, görsellik ve tüm diğer mimari öğelerin bileşimiyle çözümler üretilir.

3D Görselleştirme

Yapılan mimari tasarımların, sanal ortamda 3 boyutlu olarak görselleştirilmesidir. Mimari, iç mimari, dış cephe gibi bir çok görünümün 3D görselleştirilmesi yapılmaktadır.

Teknik Raporların Hazırlatılması

İnşaatı yapılmakta olan mimari ve iç mimari işlerin, ilgili standartlara, proje ve şartnamelere uygunluğunun şantiye ziyaretleriyle kontrolü, ve raporlandırılmasını içeren hizmetimizdir.

bizkimiz

Biz Mimarlık ofisi ‘mimarlığın, binaları ve fiziki yapıları tasarlama bilimi ve sanatı olduğu düşüncesinden yola çıkarak 2014 yılında Samsun’da kuruldu. Her biri işinde tecrübeli, akılcı ve düzenli olan 3 güçlü kadın tarafından kurulan Biz Mimarlık, hizmet verdiği kişilerin barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar tasarlıyor. Mimarlık işinde empatinin çok önemli olduğu düşüncesiyle, karşı tarafın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yapıları en ince detayına kadar düşünerek tasarlıyor. Böylelikle mimari açıdan gelenekçi ve aynı zamanda gelecekçi tasarımlarını estetik yaratıcılıkla harmanlayarak sunuyor. Mimari yapıların kültürel ve kişisel olarak anlam yüklü olduğunun altını çizen Biz Mimarlık, işlerini teknik ve statik olarak kusursuz gerçekleştirmenin yanında kişilerin zevklerine, estetik kriterlerine uygun olarak tasarlamayı amaçlıyor.

Biz Mimarlık